ΕΛΛ ENG οδός: Βιομηχανική Περιοχή Ηράκλειου Κρήτης
Βιοτεχνικό Κέντρο, οδός ε' & αριθμός 3
τηλ. 2810 346.001 - fax. 2810 243.780

email: info@interexposa.gr
 
 
 
 
 
Προϊόντα θρέψης
Προϊόντα
 
 
ΑΠΛΑ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΑ Φωτογραφία Χαρακτηριστικά
ΝΙΤΡΙΚΟ ΚΑΛΙΟ GG 13.5-0-46.2  
NIΤΡΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ 15.5-0-0-+26CO  
ΝΙΤΡΙΚΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ 11-0-0+16MgO  
ΘΕΙΙΚΟ ΚΑΛΙΟ 0-0-50  
ΘΕΙΙΚΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ 0-0-0+16MgO  
ΦΩΣΦΟΡΙΚΗ ΟΥΡΙΑ 17-44-0    
ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΜΟΝΟΚΑΛΙΟ (ΜΚΡ) 0-52-34  
ΟΥΡΙΑ TECHNICAL 46-0-0  
ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΜΟΝΟΑΜΟΝΙΟ (ΜΑΡ) 12-61-0  
NPCAL 12-40-0+10CaO    
Βιολογικά
Θρέψης
Κοκκώδη
Απλά Υυδατοδιαλυτά
Σύνθετα Υδατοδιαλυτά
Ιχνοστοιχεία
Υγρά
Γεωργικά εφόδια
Δίχτυα Retes (ιταλίας)
Προϊόντα ΜΑΧ
Είδη Κήπου
Σπόροι
Επαγγελματικοί
Ερασιτεχνικοί
Φυτοπροστασία
Δημόσιας υγείας
Chamber Trast Verified
 
 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ENTERCITY