ΕΛΛ ENG οδός: Βιομηχανική Περιοχή Ηράκλειου Κρήτης
Βιοτεχνικό Κέντρο, οδός ε' & αριθμός 3
τηλ. 2810 346.001 - fax. 2810 243.780

email: info@interexposa.gr
 
 
 
 
 
Προϊόντα θρέψης - Υγρά
Προϊόντα
 
 

ΟΡΓΑΝΟΧΗΜΙΚΑ ΥΓΡΑ

Φωτογραφία Χαρακτηριστικά
AGRIMARTIN BIOLOGICO LIQUIDO  
AGRIMARTIN FERRUM
AGRIMARTIN CALCIUM  

ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΕΣ

Φωτογραφία Χαρακτηριστικά
HUMIRAIFOL

ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΑ

Φωτογραφία Χαρακτηριστικά
FERTAFOL 12-5-35  
FERTAFOL 13-30-10  
FERTAFOL PHOSZINC  

ΟΞΕΑ

Φωτογραφία Χαρακτηριστικά
NITROACID
PHOSACID 5D

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΡΕΨΗΣ

Φωτογραφία Χαρακτηριστικά
NEUTRAFOL-Ph
Βιολογικά
Θρέψης
Κοκκώδη
Απλά Υυδατοδιαλυτά
Σύνθετα Υδατοδιαλυτά
Ιχνοστοιχεία
Υγρά
Γεωργικά εφόδια
Δίχτυα Retes (ιταλίας)
Προϊόντα ΜΑΧ
Είδη Κήπου
Σπόροι
Επαγγελματικοί
Ερασιτεχνικοί
Φυτοπροστασία
Δημόσιας υγείας
Chamber Trast Verified
 
 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ENTERCITY